Moderator för Almi och Googles Digitalakademin

Under hösten och vintern 2015 har jag varit moderator för Almi och Googles stora satsning Digitalakademin i Falun, Jönköping och Malmö.

Digitalakademins syfte är att hjälpa Sveriges företagare att digitalisera sina verksamheter, något som blir allt viktigare (och på sikt nödvändigt) i den digitala revolution vi nu står mitt i.

Innan utbildningen drog i gång hölls flera kickoffer på olika ställen i landet. Jag var moderator på tre av dessa. Mitt uppdrag var att hålla i eventet på plats, presentera talarna och intervjua medverkande personer på scen.

Uppdraget var mycket utvecklande och roligt, och framförallt gillar jag verkligen satsningen Digitalakademin som jag tror kommer att hjälpa många företag att ta steget ut på nätet.